Informacja o projekcie

Ryby mają głos

Powiat Legionowski realizuje projekt pt. „Ryby mają głos - promocja tradycji rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”.

Na projekt promujący walory turystyczne, przyrodnicze i rekreacyjne Jeziora Zegrzyńskiego, poprzez popularyzowanie historii o tradycjach rybackich w naszym rejonie, składają się edukacyjna gra planszowa oraz witryna internetowa. Oba te działania są ze sobą ściśle powiązane i uzupełniają się. Ich głównym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie znaczenia sektora rybackiego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego dla gospodarki i ekologii regionu. Będą też narzędziem wsparcia dla placówek oświatowych i kulturalnych, które przy wykorzystaniu gry i materiałów pobranych ze strony, będą mogły prowadzić edukację dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Gra umożliwi rozgrywkę zgodnie z dwoma scenariuszami - historycznym, sprzed utworzenia sztucznego zalewu, i współczesnym. Natomiast witryna internetowa zawiera m.in. wiadomości o najbardziej popularnych gatunkach ryb, zasadach połowu, genezie powstania Jeziora Zegrzyńskiego, a także informacje o grze planszowej wraz z materiałami do pobrania.

Operacja realizowana jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wartość zadania to 74 481,09 złotych, z czego przyznane w formie refundacji wydatków dofinansowanie wyniesie 50 tys. zł.