Rejestracja jachtów

W 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, które zunifikowały wymogi dotyczące rejestracji w odniesieniu do jednostek morskich i śródlądowych. Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW. Obowiązkowi rejestracji podlega również każda jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od jej wielkości i mocy napędu.

Szczegóły: TUTAJ